Persbericht | rauw vlees

Onze reactie op “rauw vlees”

Op 25 september 2015 verscheen er een artikel in de Telegraaf met de titel “Rauw vlees slecht voor hond én baas” (0.).

Om eventuele ongerustheid bij gebruikers of toekomstige gebruikers van Farm Food Fresh of andere vers-vlees-voeding weg te nemen willen we graag de stellingen in het artikel in de Telegraaf van 25-09-15 enigszins nuanceren.

Bij al het rauwe vlees is het altijd belangrijk dat u bij de bereiding én de bewaring ervan goede hygiëne-maatregelen in acht neemt om een besmetting met bacteriën te voorkomen. Dit geldt zowel voor voedsel wat u voor uzelf klaarmaakt of het voedsel (waaronder vers vlees) wat bestemd is voor uw hond. Dit houdt in dat u keuken-gerei na gebruik goed schoonmaakt en zorgt dat u uw handen wast na de bereiding ongeacht welk vlees u heeft bereidt. Farm Food Fresh bevat beslist niet meer bacteriën dan welk vlees u ook koopt bij slager of supermarkt.

Onze productielocatie staat onder controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten) om op deze manier de voedselveiligheid te waarborgen. Het vlees dat wij gebruiken wordt dus maandelijkse gecontroleerd op de bacteriën die genoemd worden in het artikel.

Het in acht nemen van goede hygiëne om besmetting te voorkomen geldt overigens niet alleen voor rauw vlees. Wij vinden het noodzakelijk om u te informeren over voedingsmiddelen die gevoelig zijn voor een bacterie-besmetting (bron: Kennisblad Salmonella Spp van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (*1.)).

Hiermee proberen wij aan te geven dat een eventuele bacteriële besmetting bij mens of hond niet afkomstig hoeft te zijn van het geven van rauw vlees maar dat het ook een andere oorzaak kan hebben.

Onze mening is dat dit artikel nogal ongenuanceerd is geschreven. Zo wordt er in het artikel geschreven dat er elk jaar 85.000 mensen ziek worden door een infectie welke is opgelopen door een dier. Echter wordt nergens genoemd hoe groot het aandeel honden is onder de categorie “dieren” die daadwerkelijk rauw vlees hebben gegeten.

Bovendien wordt in het artikel de term ESBL vaak gebruikt als de grote boosdoener die door rauw vlees zou worden verspreid. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schrijft hierover op haar site: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/ESBL

Citaat: ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. Hoewel de term ESBL strikt genomen staat voor de enzymen die de antibiotica afbreken, wordt zij in de praktijk gebruikt om de bacteriën zelf aan te duiden. De bacteriën die ESBL’s kunnen produceren zijn vaak gewone darmbacteriën (Klebsiella, Escherichia coli). Zulke bacteriën zijn onschadelijk zolang ze zich in de darm bevinden van gezonde personen, maar kunnen infecties veroorzaken, soms zelfs ernstig. Met name in het ziekenhuis vormen infecties met deze bacteriën een probleem.

In het Telegraaf-artikel wordt het volgende aangegeven: “80% van de geteste honden draagt de bacterie”. Wij hebben het volledige wetenschappelijke artikel (*2.) opgevraagd en zorgvuldig doorgelezen. De 80% van de geteste honden betreffen niet alleen honden die rauw vlees hebben gegeten, maar ook honden die dus andere voeding hebben gegeten. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat de relatie tussen het voorkomen van een besmetting en het eten van rauw vlees met grote voorzichtigheid benaderd moet worden. De bacteriën worden wel aangetroffen in de ontlasting maar er is niet aangetoond dat deze afkomstig zijn van het vlees.

Bij nadere bestudering van de diverse artikelen die gaan over ESBL-vormende bacteriën komt duidelijk naar voren dat het veelvuldig gebruik van antibiotica de grootste bron is van de verspreiding van deze bacteriën.

Uit de duizenden e-mails die wij in de loop der jaren hebben ontvangen van eigenaren met honden die problemen hebben met hun ontlasting en of huid komt in de meeste gevallen naar voren dat hun honden, voordat zij met ons in contact kwamen, reeds heel vaak behandeld waren met antibiotica. Dus om zomaar een voeding die heel veel heeft bijgedragen aan het herstel van de problemen als boosdoener aan te wijzen als slecht gaat wel heel ver en mist ons inziens elk bestaansrecht. Wij denken dat de term “Wie de schoen past trekke hem aan” beter op zijn plaats is. Een ding is wel duidelijk: Alleen eerlijk en objectief onderzoek kan een einde maken aan deze eindeloze discussie. Vooral in het belang van de gezondheid van onze honden.

Was getekend, Farm Food Hondenvoeding. 26 sept. 2015.

0. http://www.telegraaf.nl/binnenland/24536715/__Rauw_vlees_slecht_voor_hond_en_baas__.html
1. Indien u dit wenst sturen wij u dit kennisblad graag toe.
2. Baede et. al. Longitudinal Study of Extended-Spectrum-Beta-Lactamase- and AmpC-Producing Enterobacteriaceae in Houshold Dogs.  Antimicrobial Agents and Chemotherapy, June 2015, volume 59, Number 6