Keuringsdienst van waarde | Dierlijke (bij)producten

Naar aanleiding van de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde op 23 oktober 2014. kregen wij van een aantal consumenten de afgelopen week vragen waar we graag antwoord op willen geven. Helaas zijn wij door de programma-makers van de Keuringsdienst van Waarde niet benaderd om mee te werken aan dit item. Wij vinden dit heel jammer. We hadden ook aan dít item graag willen meewerken, zeker omdat zij ons een paar maanden geleden hebben benaderd of wij wilden meewerken aan het item over hondenkluiven.

Hieronder geven wij wat meer informatie over het item ‘hondenkluiven’

Onze directeur Gerrit de Weerd, is zoals gezegd in april van dat jaar, door de Keuringsdienst van Waarde (KVW) benaderd om mee te werken aan het item over hondenkluiven. Hij heeft destijds ruim 3 uur met een medewerker gesproken over de productie van hondenkluiven. Ons bedrijf importeerde deze kauwkluiven uit Brazilië en de KVW vroeg of zij de fabriek mochten bezoeken en of wij hier aan mee wilden werken. Wij stonden hier helemaal voor open en hebben contact opgenomen met de productie-locatie. Omdat alle productielocaties in Brazilië kampen met een zeer groot tekort, door een toenemende vraag vanuit de humane sector, aan onderhuidsbindweefsel (de grondstof voor onze witte Rawhide kluiven) draaiden de fabrieken op dat moment niet en had het dus voor de KVW geen zin om de fabriek in Brazilië te bezoeken.Door Gerrit de Weerd werd echter wel aangegeven dat er nogal wat kwaliteitsverschillen bestonden tussen de verschillende hondenkluiven en raadde hen aan om de verschillende kluiven uit de verschillende regios van de wereld (waaronder Thailand en China) te laten onderzoeken. Een deel van dit gesprek is vervolgens ook uitgezonden in het programma (zie vanaf 22 minuut, 05 seconden: keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/02-10-2014).

Dierlijke (bij)producten

Over dierlijke (bij)producten graag het volgende: wij spreken bij voorkeur niet over dierlijke bijproducten, maar over dierlijke producten. Zo staat dit ook op onze verpakking. Voor Farm Food HE (onze geperste brokken) gebruiken wij rundvleesmeel, hemoglobine-poeder (een zeer hoogwaardige eiwitbron met een hele hoge biologische waarde en een zeer positieve werking op o.a. de darmgezondheid) en rundervet. Voor Farm Food Fresh (ons diepvries versvlees) wordt o.a. runderpens, runderhart, steekvlees (Zie noot onderaan dit artikel ), runderkopvlees, schapenvet en runderlever gebruikt. Alle dierlijke producten die wij gebruiken zijn afkomstig van dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Wij kunnen en mogen alleen goedgekeurde dierlijke producten gebruiken om de volgende reden:

Dierlijke (bij)producten zijn verdeeld in 3 verschillende categorieën: 1, 2 en 3

Het is bij Europese en Nederlandse wet verboden om zieke dieren en kadavers te verwerken in voeding voor mens en dier. Zieke dieren die zijn overleden gaan niet naar het slachthuis maar worden opgehaald door het destructie-bedrijf om vervolgens te worden vernietigd (lees: verbrand), juist om te voorkomen dat de ziekte zich via mens of dier kan verspreiden. Dit materiaal wordt gekenmerkt als Categorie 1 materiaal en wordt volledig gescheiden van producten die bestemd zijn voor diervoeding en humane voeding. Deze maatregel is na de BSE-crisis begin jaren 2000 aangescherpt. Categorie 2 materiaal bestaat onder andere uit zogenaamde ‘darmpakketten’ met darminhoud. Ook Categorie 2 materiaal wordt verbrand of kan worden verwerkt tot organische meststof.

Vlees en dierlijke producten die bestemd zijn voor huisdiervoeders en afkomstig zijn van dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie moeten volgens de wet worden gekenmerkt als Categorie 3 materiaal. Alleen deze producten mogen worden verwerkt in huisdiervoeders en worden strikt gescheiden gehouden van categorie 1 en 2 materiaal om verspreiding van dierziekten en schadelijke stoffen te voorkomen. Daarnaast staan slachterijen onder controle van dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Vlees en dierlijke producten van gezonde dieren worden continue gecontroleerd door de NVWA voordat deze de voedselketen, inclusief de diervoederketen, in gaan.

Controle van de dierlijke producten die wij gebruiken heeft dus o.a. plaats gevonden in de slachterij. Daarnaast vinden er in het verdere productie-proces regelmatig kwaliteitscontroles plaats (dit is een verplichting die ons wordt opgelegd door de Nederlandse wet). Ook onze productielocatie staat onder toezicht van de NVWA. We worden dus regelmatig bezocht door de wetgever. Het rundvet dat wij gebruiken is van een zogenaamde ‘lage smelt-temperatuur’ en is afkomstig van een Nederlandse producent. Een ‘lage smelt-temperatuur’ houdt in dat het vet niet hoger verhit is geweest dan 90 graden. Deze productie-methode van vet wordt alleen toegepast bij vetten die o.a. bestemd zijn voor de humane consumptie.

Zoals hierboven al aangegeven mag dit vet niet afkomstig zijn van categorie 1 of 2 materiaal (zieke dieren, kadavers of darmpakketten. Al met al hadden wij graag gezien dat de Keuringsdienst van Waarde niet alle bedrijven over één kam hadden geschoren. De indruk werd jammer genoeg gewekt dat geen enkel huisdiervoederbedrijf, met uitzondering van 2 hondenvoederproducenten, mee wilde werken. Dit is dus pertinent onwaar omdat ook wij, zoals in het begin gezegd, niet zijn benaderd voor dit item. Daarnaast werd naar onze mening niet duidelijk gemaakt dat er een duidelijk verschil is tussen categorie 1 en 2 materiaal (kadavers en afval wat niet in de diervoeding verwerkt mag worden) en vlees en dierlijke producten die wel in hondenvoer verwerkt mogen worden (categorie 3 materiaal). We hopen dan ook dat de Keuringsdienst van Waarde hierover een tweede item gaat/wil maken.

Noot: Als een koe geslacht wordt dan moet het bloed worden verwijderd. Op de plek waar de slagaders zijn doorgestoken bevindt zich vlees dat beschadigd is. Dit wordt allemaal weggesneden en wordt dan aangeboden onder de naam “steekvlees”. Meer informatie de 3 categorieën dierlijke bijproducten op de site van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA): vwa.nl/onderwerpen/dierlijke-bijproducten-dierlijk-afval/dossier/dierlijke-bijproducten/de-3-categorieen-dierlijke-bijproducten